Framgångsreceptet: ett väl fungerande logistiknätverk

Göteborg, ibland kallad världens största småstad, är känt för sitt goda samarbetsklimat. Det gäller även inom citylogistiken.
Vi var bland de första i världen med att bilda ett nätverk med både privata och offentliga aktörer. Nu kopierar andra städer vår modell, säger Christoffer Widegren, projektledare för trafikkontoret i Göteborg.

Christoffer WidegrenTrafikkontoret i Göteborg är på många sätt spindeln i nätet för stadens logistik. Härifrån drivs ett flertal utvecklingsprojekt och tillsammans med CLOSER, nationell arena för ökad transporteffektivitet, koordineras Godsnätverket i Göteborg, som blivit en verklig framgångssaga. Nätverket bildades redan för 13 år sedan, långt innan logistikfrågan fanns på agendan i de flesta städer.

Här ingår kommunala förvaltningar, politiker, akademi och privata intressenter som transportföretag, fastighetsägare, handel och intresseorganisationer.
– Vi träffas fyra gånger om året. Då går vi igenom aktuella ämnen och informerar om åtgärder som påverkar trafiken i stan, berättar Christoffer.

På så sätt blir alla parter tidigt informerade. Godsnätverket fungerar också som diskussionsforum, där alla kan lyfta frågor och komma med inspel.
– Därför är nätverket en väldigt viktig tillgång när vi driver olika projekt. Just att det finns upparbetade kanaler gör att vi sparar tid, det går snabbare att komma fram till konkreta lösningar.

Samarbetsmodellen har blivit en föregångare som kopieras av andra städer.
– Bland annat har Köpenhamn startat upp enligt vår modell. Vi har också delat med oss av våra erfarenheter i flera EU-projekt, säger Christoffer.

I sitt seminarium under Express Talks utvecklar han sina tankar kring vad som krävs för att nå framgång inom citylogistik.
– Det handlar både om kärnuppdraget, som trafikreglering av det kommunala vägnätet, och om att vara delaktig i demonstrationsprojekt och piloter, t ex om nya sätt att distribuera gods och minimera godstrafiken i stadskärnan.

Trafikkontoret i Göteborg är dessutom sedan många år involverat i EU-samarbeten och har stöttat en rad initiativ, till exempel kring samleveranser till butiker i city och för att stimulera rena och energieffektiva fordon. Under Express Talks tar Christoffer Widegren också upp vad som ligger närmast i pipeline. Bland annat en genomgripande samlastningslösning för Nordstan, ett av Nordens största köpcentra.
– Det är alltid en utmaning att ställa om logistiken, men det ligger helt linje med vårt uppdrag att upprätthålla ett funktionellt och säkert trafiksystem som också ska minska stadens miljöpåverkan, säger han.

Han konstaterar att godstransporterna numera kommer in i ett mycket tidigare skede i detaljplanearbetet, både vid om- och nybyggnationer.
– Det hänger samman med att staden förtätas. Det finns inte plats för stora fordon på samma sätt längre. Därför ökar behovet av innovativa logistiklösningar och nya distributionssätt.


Se programmet för Express Talks »

Registrera dig kostnadsfritt till mässan här »