Göteborg visar vägen för klimatsmart citylogistik

Framtidens smarta och hållbara citylogistik är mer än bara ord. I Göteborgs innerstad har införts ett samordnat system för varudistribution med små eldrivna transportbilar och cyklar.
– Vi vill gå vidare och stödja erfarenhetsutbytet och utveckla ett samarbete i Europa i dessa frågor, säger Dan Melander, projektledare för Stadslandet i Göteborgs stad.

Dan MelanderEn av de städer Göteborg har mest utbyte med, bl a när det gäller utveckling av koldioxidsnåla system för citylogistik, är Hannover i Tyskland. Det finns också ett regionalt samarbete med Hannover Region. Därför tar Hannover aktiv del i Express Talks: Smart urban logistics – the future for cities, som genomförs den 5 november, i samband med Logistik & Transport på Svenska Mässan.

Initiativet till Express Talks togs i våras på Hannover Messe, världens största industrimässa, där Sverige för första gången var partnerland. Göteborgs stad och BRG, Business Region Göteborg, deltog genom det europeiska regionalfondsprojektet Stadslandet Göteborg.
– På mässan genomförde vi i bred samverkan en expresskonferens kring utveckling av smarta elbaserade logistiksystem och lösningar för konsolidering av gods, berättar Dan Melander.
– Då inleddes också en dialog mellan Hannover Messe och Svenska Mässan för att utveckla samarbetet och skapa ett internationellt fönster för hållbarhetsdriven innovation och affärsutveckling.

Express Talks är resultatet av det. Nästa år planerar Hannover Messe en uppföljande internationell konferens. Som projektledare för Stadslandet Göteborg är Dan Melander högst involverad i det europeiska utbytet i logistikfrågor. Han menar att traditionell logistik inte fungerar när städerna växer.
– Det blir ohållbart i längden med stora lastbilar i stadens centrala delar. Det krävs smarta systemlösningar och samordnad varudistribution med en ny typ av miljöanpassade fordon, säger han.
– I grunden behövs nya affärsmodeller där transporten ses som konkurrensneutral och bygger på samlastning, vilket är det mest effektiva sättet att minska miljöbelastningen och öka tillgängligheten.

Klimatsmarta urbana godstransporter
Lättare sagt än gjort förstås. Men i Göteborg, som ligger i internationell framkant, finns flera lovande initiativ. I en testbädd för utveckling av koldioxidsnåla citylogistiksystem inom Stadslandet, där BRG och Göteborgs trafikkontor samarbetar, stöttas initiativ just för att skapa affärsmöjligheter för klimatsmarta urbana godstransporter.

Ett exempel är Stadsleveransen i Göteborg, som drivs i samverkan med butiksägarna. Företaget opererar små elfordon som dagligen hämtar gods, som omlastats på cityterminaler, och levererar det till butikerna i innerstan.
– Det är en samordnad och väldigt framgångsrik varudistribution, säger Dan och räknar upp fördelarna: tystare och bättre stadsmiljö, renare luft – och kraftigt minskade koldioxidutsläpp.
– Vi får också en ökad säkerhet. Det är ju gågator överallt och då finns det en olycksrisk om du kör in med stora lastbilar.

Ett liknande initiativ är Pling, ett cykelbaserat distributionssystem. Cyklarna, försedda flexibla minicontainers, har tagits fram av göteborgsföretaget Velove som just nu exporterar lösningen till städer runt om i Europa.
– Det unika är just det flexibla systemet, som gör det möjligt att flytta minicontainern mellan olika typer av fordon, förklarar Dan.
– Det är teknikutveckling och samordnad distribution av den här typen som krävs om vi ska nå målet om en smart och hållbar citylogistik.

Under Express Talks på Logistik & Transport kommer åhörarna att få ta del av en rad spännande initiativ på området.


Se programmet för Express Talks »

Registrera dig kostnadsfritt till mässan här »