Logistikprofessor efterlyser tålamod: "Skynda långsamt!"

Finns det en innovativ logistiklösning på ett akut problem vill vi få igång den direkt, helst igår.
Men det fungerar inte riktigt så. Vill man skapa verkligt smarta och hållbara logistiklösningar måste det få ta tid, säger logistikprofessorn Michael Browne.

Michael BrowneForskningsläget kring citylogistik har en framskjuten plats under Express Talks på Logistik & Transport, den 5 november. Michael Browne, professor i logistik och urbana godstransporter vid Göteborgs Universitet, ska tala om vilka krav framtiden kommer att ställa.
– Idag är det stort fokus på digitalisering, AI, IoT, Big Data. Men det finns också en hel uppsättning andra viktiga frågor vi behöver ta itu med om teknologin ska bli effektiv, säger han.

Under Express Talks inriktar Michael Browne sig på tre sådana aspekter. Den första gäller betydelsen av partnerskap. Det har aldrig varit så viktigt som nu, menar han:
– Bara för att vi har en massa smarta lösningar innebär inte att behovet av att jobba tillsammans har försvunnit. Tvärtom. Privata och offentliga aktörer behöver jobba mer tillsammans i framtiden.

Som ett lyckat exempel på det nämner han Godsnätverket i Göteborg.
– För mig utstrålar det en energi som är väldigt viktig för den som vill utveckla en smart citylogistik. Talar vi inte med varandra kommer vi ingenstans.

Michael Brownes andra punkt handlar om att hantera stadens olika utrymmen och kommersiella ytor, kvarter och stadsdelar på rätt sätt.
– Logistik är väldigt horisontellt och har många beröringspunkter med andra verksamhetsområden. Vi behöver till exempel arbeta nära stadsplanerare och arkitekter, människor som designar byggnader och gator.

I nybyggda hus och områden kan teknologin finnas med från början. Men hur ska ett smart logistiksystem fungera i äldre stadsdelar?
– För att lösa det problemet måste vi tänka lite bredare än vi brukar…

Tredje punkten i Michael Brownes seminarium gäller otålighet.
– Det finns en känsla av att mycket händer inom logistiken, men att resultaten samtidigt är nedslående. Människor säger: det tar så lång tid att förändra.

Individuella initiativ startas, men är svåra att skala upp.
– Jag får ofta höra kommentaren: “Oh, there’s no business case”. Det vill säga: där finns inga pengar att tjäna.

Michael Browne efterlyser en mer realistisk syn på hur lång tid det kan ta att implementera logistiska nyheter:
– Vi som jobbar med logistik tänker på det hela tiden. Men vi måste fråga oss: hur gör vi det mer relevant för andra? Det handlar om att ge och ta. För det är inte bara jag som ska tjäna på projektet, det ska du också göra.

Hans budskap är: du kan inte få allt. Och du kan inte få det omedelbart.
– Vi tror att allt ska bli bättre i morgon, men ofta blir det sämre innan det blir bättre. De första åren brukar vara kärva. Branschen måste lära sig att det viktiga inte är win-win just i denna stund, utan win-win på sikt.


Se programmet för Express Talks »

Registrera dig kostnadsfritt till mässan här »