Nya krav på framtidens logistikfastigheter

Logistikfastigheterna är en viktig komponent i energiomställningen i transportsektorn, och det gäller att förbereda sig, menar Karin Witalis på Colliers, en av talarna under Logistik & Transport den 8-9 november, där omställning är det övergripande temat. “Risken annars är att man som fastighetsägare fastnar i någon slags gårdag” menar hon.

Logistiken har kanske aldrig varit mer aktuell än nu. Den globala försörjningen svajar alltmer, samtidigt som transport- och lagervolymerna växer explosionsartat. Branschen står också inför ett stålbad med inflation, krav på energiomställning och ökad hållbarhet, där nya affärsmodeller ersätter de gamla. Konferensen under Logistik & Transportmässan i Göteborg den 8-9 november är indelad i fyra halvdagar, där temat “Global försörjning i en ny verklighet” inleder tisdagen, följt av “Det svenska logtech-undret” på tisdagens eftermiddag. Onsdagen vigs åt “Framtidens logistikfastigheter” följt av “Elektrifiering och cirkulär logistik”. Det övergripande temat är logistikens roll i samhällets omställning.

Under konferensspåret Framtidens logistikfastigheter står omställningen från enkla lagerlådor till digitaliserade och elektrifierade mobilitetskluster i fokus. En av talarna är Karin Witalis, analyschef på fastighetsrådgivaren Colliers i Sverige som ska blicka ut på vad som händer på den globala logistikfastighetsmarknaden och vad vi kan vänta oss i Norden.

– En symbios av nya digitala konsumtionsmönster och nya logistikprocesser ställer helt nya krav på de logistikfastigheter som vill vara med i matchen. Förutom ”läge, läge, läge” måste byggnaderna erbjuda kvaliteter som underlättar och bidrar till snabba och smidiga varuflöden med bra miljöprestanda.

Stora förändringar att vänta

Logistikfastigheter är heta villebråd för den globala investerarmarknaden, och konurrensen på marknaden ökar om både mark att bygga på och objekt att investera i. Men samtidigt som det byggs alltmer logistikytor så behöver fastighetsbranschen förbereda sig för stora förändringar, där lagret blir en del i samhällets hållbara omställning. Nya typer av fastigheter behövs, samtidigt som fastighetens roll som energiproducenter och som del i en ny infrastruktur för laddning av eldrivna fordon aktualiseras alltmer.

Logistikfastigheter kommer att behöva ingå som en viktig komponent i energiomställningen i transportsektorn. Fastighetsbranschen är ingen snabbfotad sektor, men som fastighetsägare eller investerare är det viktigt att hålla sig uppdaterad kring den här utvecklingen så att man inte riskerar att fastna i gamla hjulspår och investera i produkter som snart blir inaktuella, säger Karin Witalis.

Bland fastighetsspårets övriga talare finns bland annat Eva van den Plujim Kok, global forskningschef på Prologis, som kommer att tala om globala trender inom logistikfastigheter. På temat framtidens hållbara mobilitetskluster finns Hans Sahlin, affärsområdeschef för logistik på Castellum och Johanna Söderlund och Manilla Shillingford från Next Step på plats, för att berätta om framtidsvisionerna för Gateway Säve och Link40.

karin witalis
Karin Witalis.