Global försörjning i förändring

11 October / 2022

Arvid Guthed
– Nu kommer de inbyggda svagheterna i försörjningssystemet upp till ytan och sårbarheten blir tydlig, och det pockar på lösningar, säger Arvid Guthed, som modererar försörjningsspåret. Foto: Privat

Störning efter störning slår mot de globala försörjningskedjorna, och årtionden av pålitliga nätverk och billig frakt tycks vara ett minne blott. Nu tänker företagen riskminimering, hemflytt och hållbarhet.
– De inbyggda svagheterna i fraktsystemet kommer upp till ytan och pockar på lösningar, säger Arvid Guthed, som modererar inledningsspåret om framtidens försörjning på konferensen under Logistik & Transport.

Nu är det bara fyra veckor till Logistik & Transport går av stapeln, den 8-9 november, på Svenska Mässan. Årets tema för konferensen är hållbar omställning. Konferensen inleds med ett halvdagsspår på temat “Global försörjning i en ny verklighet”, som modereras av Arvid Guthed, tidigare utvecklingschef på Göteborgs Hamn.
– Det globala försörjningssystemet har byggts upp under decennier utan större tanke på risk. Nu kommer de inbyggda svagheterna i fraktsystemet upp till ytan och sårbarheten blir tydlig, och det pockar på lösningar, säger Arvid Guthed.

Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, inleder med en omvärldsspaning och ett rykande färskt Exportchefsindex.

Fredrik Hassel, senior Advisor på Saab, bjuder därefter på en lägesbild kring den geopolitiska utvecklingen, och hur stormakter som Kina, Ryssland och USA kämpar för kontroll över världshaven och viktig infrastruktur. Därefter bjuder AP Møller – Maersks Skandinavienchef Birna Odefors på sin syn på framtiden för global frakt, bolagets hållbarhetsarbete och vad som blir “det nya normala”.

– Det ska bli väldigt intressant att höra hur rederibranschen ska hantera en väntad överkapacitet med ett eventuellt minskat godsunderlag, samtidigt som en hållbar omställning behöver ske i branschen, säger Arvid Guthed.

Efter fikapausen är det varuägarnas tur att ta ordet: Kristin Ang jobbar med digitalisering och affärsutveckling inom strategiskt inköp och global försörjning på SKF. Hon ger en bild av hur SKFs försörjning påverkats av turbulensen i den globala försörjningen och hur bolaget behöver lägga strategin framåt.

Daniel Lundby, vd på Elgiganten Logistik, berättar sedan om hur den ökade osäkerheten i varuförsörjningen påverkat kedjans supply chain, leverantörsbas och lagernivåhantering.

– Jag kommer också att prata om hur stigande bränslepriser, ökat fokus på hållbarhet, växande e-handel och kundernas förväntningar på snabba leveranser påverkar vår försörjning och våra strategier framåt, berättar Daniel Lundby.

Spåret avslutas med ett panelsamtal där Johan Woxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik på Göteborgs universitet diskuterar framtidens försörjningsstrategier, tillsammans med Birna Odefors, Kristin Ang och Daniel Lundby.