Link40 – framtidens logistikhub

11 October / 2022

Morgondagens smarta logistikhub tar form i Härryda, utanför Göteborg. En innovativ arena för godshantering med gigantiska propotioner: markytan motsvarar 80 fotbollsplaner och den uthyrningsbara ytan blir omkring 240 000 kvm.
– Ambitionen är att stärka regionens position som Skandinaviens logistiknav, säger Johanna Söderlund på Next Step Group.

Invid riksväg 40, nära Landvetters flygplats, växer snart ett mycket omfattande logistikområde, kallat Link40, fram. Investeringen är på runt 4 miljarder kronor, byggstart planeras 2024 och inflyttning 2025.
– Flexibiliteten i vår kommande detaljplan blir enorm. Vi kommer bland annat att kunna bygga väldigt högt, säger Johanna Söderlund, projektansvarig tidiga skeden på stadsutvecklaren Next Step Group, som driver projektet tillsammans med fastighetsjätten Balder.

Hon berättar om tankarna bakom projektet i konferensspåret Från lagerlådor till digitala mobilitetskluster på Logistik & Transport. Johanna framhåller att det inte bara handlar om ett logistiklager:
– Vi kallar det en hub och arena för smart godshantering, för både stora och små aktörer med varierande behov. Vi tror det kan tilltala många kunder.

Till det yttre blir Link40 ett parkliknande kluster med byggnader i olika höjder och utföranden, anpassade för digitala och robotiserade lösningar. En ambition med projektet är att underlätta omställningen till en mer hållbar gods- och logistiksektor. Next Step och Balder har tecknat en avsiktsförklaring med Business Region Göteborg om att tillsammans verka för att utveckla Link40 till en regional gods- och logistikhub som även ska kunna möjliggöra pilotprojekt för utsläppsfri godstrafik.
– Därför blir vi också en del av Gothenburg Green City Zone, som fokuserar på just det, förklarar Johanna Söderlund.
– Vi tittar mycket på hur tunga fordon ska kunna laddas inom vårt område, hur vi kan bygga upp den här platsen för morgondagens behov. Målet är ett effektivt omlastningsnav för utsläppsfria transporter till och från storstaden Göteborg.

Next Step Group har en pågående dialog med forskare och innovatörer.
– Vi pratar specifikt med aktörer som ligger i framkant och t ex jobbar med piloter för elektrifiering och smart godshantering. Dessa aktörer kan bli våra hyresgäster, alternativt kan våra hyresgäster ingå i projekt med dem.

Johanna Söderlund tror inte att e-handeln kommer att upphöra i framtiden utan ser istället ett växande behov av flexibla logistikhubbar.
– Logistik- och transportsektorn är samhällsviktig, betonar hon.
– Därför vill vi som fastighetsägare bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Bland annat, som i Link40, genom att skapa förutsättningar för andra att optimera sina lösningar och göra goda affärer.