Snabba frågor med DB Cargo

Vi har ställt några snabba frågor till Lydia Komini, Business Development, DB Cargo.

Varför deltar ni på årets mässa?
Vårt mål är att presentera DB Cargos internationella och regionala transporttjänster och möjligheter för den svenska marknaden och att prata med alla som är intresserade av att arbeta med en hållbar logistikpartner.

Varför ska man besöka er monter?
Vår monter riktar sig till alla som är nyfikna på järnvägstransporter och vill ta reda på hur Europas största järnvägsnät fungerar, oavsett om man behöver transportera en enskild godsvagn eller ett helt tåg.

Beskriv kort er lösning/tjänst? Vilket problem löser ni?
DB Cargo specialiserar sig på järnvägstransporter av gods i hela Europa, oavsett om kunderna är direkt anslutna till järnvägsnätet eller inte. Tillsammans med våra partner kan vi ordna dörr-till-dörr-lösningar genom att kombinera fördelarna med järnvägs- och lastbilstransporter. Därmed uppnår vi snabba, miljövänliga och kostnadseffektiva transporter som är skräddarsydda för kundernas behov.

DB Cargo
Foto: Deutsche Bahn AG