Maersk om det nya normala: "Det viktiga är att jobba nära kunden"

Spelplanen har ritats om efter turbulensen i det globala fraktsystemet. Det världsledande rederiet Maersk vill nu bli mer av en logistikpartner, med en öppen och nära relation till sina kunder.
– Det är helt avgörande för oss, säger Birna Ödefors, VD för Maersk i Norden och Baltikum, som medverkar på årets Logistik & Transport.

Birna ÖdeforsA.P.Möller-Maersk A/S, som är koncernens fullständiga namn, är Danmarks största företag och kallas ofta världens största containerrederi. En beskrivning som Birna Ödefors vill modifiera:
– Sedan en tid tillbaka benämner vi oss som “integrator of container logistics”. Vi har utvecklat vår tjänsteportfölj, vi vill komma nära kunden och se till helhetsbehoven inom logistik, förklarar hon.

Att Maersk dessutom disponerar fartyg, terminaler, lager, lastbilar, tåg och transportflyg ser hon som en styrka.
– Det gör det lättare för oss att tillgodose kundens behov. Att vi äger fartyg och andra transportmedel skapar en transparens i kedjan som innebär att vi kan ligga steget före i allt som händer.
– Idag levererar vi inte bara från hamn till hamn, utan från dörr till dörr.

På Logistik & Transport talar Birna Ödefors i konferensspåret Transformationen av det globala fraktsystemet. Vilket antyder att något håller på att ändras i grunden. Pandemin skakade om rederinäringen och ledde till en global fraktkris. Priserna på containerfrakt nådde rekordhöjder.
Enligt Birna Ödefors har hela transportbranschen vänts upp och ned:
– Dominoeffekterna av pandemin skapade en mängd flaskhalsar. Alla har fått kämpa med störningarna: kollaps i många stora hamnar, hubbar, terminaler och åkerier. Containrarna har varit på fel ställen.
– Att ett skepp lade sig på tvären i Suez-kanalen underlättade inte heller…

Samtidigt sköt efterfrågan i höjden, vilket hon delvis ser som en konsekvens av politiska beslut.
– Stödpaket till företag och hushåll drev på efterfrågan. Många satt hemma, vågade inte gå ut, utan handlade istället på nätet.
Hon jämför med ett korthus som rasar.
– Globaliseringen drabbade transportsektorn med full styrka, kan man säga. Det gick inte att avgränsa problematiken.
För Maersk har det inneburit både nackdelar och fördelar.
– Det är förstås bra att folk vill ha mer gods genom systemet. Men för oss och alla andra har det blivit väldigt mycket dyrare, priserna har gått upp enormt.

Samtidigt investerar Maersk stort i ett ambitiöst hållbarhetsarbete, fartygen går allt oftare på grön metanol. Målet att bli helt klimatneutralt 2040.
– Miljösatsningen gäller inte bara sjöfarten, utan alla våra transportkedjor. Elektriska lastbilar ska till exempel frakta godset “The last mile”. Den satsningen har vi inte avbrutit. Sammantaget blir det väldigt kostsamt.

Birna Ödefors ser de senaste årens omställning som en normalisering.
– Marknaden har fått sig en tankeställare. Logistiken har fått högre prioritet i alla bolag. Tidigare har man inte alltid reflekterat över hur mycket den betyder.

Numera upplever Maersk ett ökat gehör i sina kundkontakter.
– Vi märker en ny förståelse för hur viktigt det är att jobba med framförhållning på ett modernt sätt, för att få viktiga komponenter och produkter i tid.
– För oss innebär det att en kund blir mer av en partner. Vi behöver öppna upp information för varandra från båda sidor, jobba mycket närmare och börja samarbetet tidigare i kedjan. Det är essensen av det nya normala för oss.

Maersk