Så kan elektrifierad godstrafik bli lönsam: dela laddstolpe!

lisa govikExperterna är ense: en väl fungerande laddinfrastruktur är nyckelfaktorn för en omställning till elektrifierade kommersiella transporter. Nu visar en studie att ett smart planeringssystem, där företag bokar tid och delar laddstolpar, kan skapa nya affärsmöjligheter.
– Vi ser en enorm potential, säger Lisa Govik, forskare på Chalmers.

Under två år har ett demoprojekt kring smart delad laddning genomförts, i anslutning till en laddstation vid Martin & Serveras lager utanför Stockholm.
– Projektet avslutades i maj i år och vi har kunnat dra en rad intressanta slutsatser, berättar Lisa Govik, docent i Supply and Operations Management på Chalmers, som lett projektet.
I konferensspåret Energiomställning som affärsmöjlighet på Logistik & Transport 25 oktober berättar hon om erfarenheterna.

Smart att samarbeta
Varannan ny lastbil kan vara elektrisk år 2030, enligt Mobility Sweden. Den springande punkten för att lyckas med elektrifieringen är att få till stånd en kostnadseffektiv laddinfrastruktur.
– Att företag investerar i egna laddpunkter är inte alltid resurseffektivt. Det blir kostsamt och laddstolpar riskerar stå outnyttjade större delen av dygnet. Därför är det mycket smartare att samarbeta med andra, säger Lisa Govik.
Det aktuella demoprojektet, kallat “Affärsmodeller för öppen plattform för delad laddningsstruktur”, utgick från en mjukvarulösning som tagits fram av REARQ där laddinfrastruktur via en app delas mellan olika aktörer. Ett planeringssystem, med andra ord.

Måste tänka logistiskt
Hittills har kommersiella aktörer inte ägnat tid åt att logistiskt planera en tankning som kanske tar fem minuter.
– Eftersom det tar längre tid att ladda ett elfordon behöver man tänka på ett nytt sätt, menar Lisa.
Projektet har också avslöjat många flaskhalsar och barnsjukdomar.
– Till exempel glömde somliga förare att flytta sitt fordon efter avslutad laddning, så nästa fordon inte kunde börja ladda på inbokad tid. Andra parkerade vid laddstolpen, men glömde starta laddningen.
– Samtidigt är vi tacksamma för de problem som uppstod: de har gett oss lärdomar om buggar i mjukvaran och fått oss att testa olika interface.

Visionen: vinster för alla
Planeringssystemet har hittills testas på ett enda ställe, men appen kan även användas mobilt så att förare på väg kan boka in sig på närmaste laddpunkt. Tanken är att kunden betalar en slant för rätten att ladda. På så sätt öppnas nya inkomstkällor för de företag som väljer att investera i nya laddpunkter. Lisa Govik ser en fantastisk potential, men tror inte på en snabb förändring:
– Marknaden är inte riktigt där än. Idag är det vanligt att företag bara har ett eller två elfordon och tycker att de kan sköta laddningen själva.
– Många avvaktar. Men förr eller senare måste förändringen komma, det är galet att inte dela resurserna. Det innebär ju vinster för alla inblandade!