För utställare

Delta på Logistik & Transport 2024.

Delta på Logistik & Transport 2024.

Alla investerar i logistik

Logistik & Transport, Nordens ledande mässa och konferens för hela transport- och logistikbranschen, lockar viktiga beslutsfattare från hela Norden. Detta är er möjlighet att samtidigt träffa flertalet olika nyckelpersoner som är beredda att investera i strategiska logistik- och lagerlösningar, i en vänlig och affärsmässig atmosfär.

Välkommen att boka monter på Logistik & Transport 14-15 november 2024.

Boka monter »

Check
Det är hög kvalitet på besökare,
83% 
tar beslut om
inköp och är affärsdrivna.

Check
Här hittar ni nya
samarbetspartners
och nätverk i er bransch.

Check
Detta är Nordens mest
affärsskapande mötesplats för
logistik- och transportbranschen.


BESÖKARNA KOMMER BL.A. FRÅN FÖLJANDE BRANSCHER

 • Dagligvaror
 • Detaljhandel
 • E-handel
 • Forskning och utbildning
 • IT/logistiksystem
 • Lager
 • Logistik och transport
 • Sjöfart
 • Tåg
 • Utrustning för materialhantering

 


BESÖKARNA REPRESENTERAR FÖLJANDE SEGMENT

 • Företagsledning
 • Försäljning
 • Inköp
 • IT
 • Lager / Logistik
 • Utveckling
 • Marknadsföring
 • Drift/Underhåll
 • Produktion

 


 

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss »