FUTURE LOUNGE

Ett nytt framtidsområde på mässan i samarbete med Chalmers institution för teknikens ekonomi och organisation

För första gången på Logistik & Transport arrangerades Future Lounge tillsammans med Chalmers institution för teknikens ekonomi och organisation. Här fick man ta del av forskning som gör skillnad för framtiden inom logistik- och transportområdet.

Projekt i Future Lounge
I projektet DREAMIT (Digital Accesshantering i Realtid för Intermodala Transporter) demonstrerar Chalmers hur forskningsprojektet använder beacons i Göteborgs Hamn, dels för insamling av data men också för att på sikt skapa mycket flexibla och kostnadseffektiva incheckningslösningar. Tidigare studier visar på stora brister i dagens accesshantering i bland annat hamnar och järnvägsterminaler där endast enstaka processer står i fokus. Ett systemperspektiv är därför viktigt som omfattar samtliga aktörer inom sjöfart, väg och järnväg.

Läs mer om DREAMIT här »

Projektet AKTA studerar hur framväxande teknik för plockutrustning kan skapa smartare, snabbare och mer flexibla plockprocesser. Ett exempel är att använda smarta glasögon inom materialhantering. Det man vill uppnå med projektet är att se till att rätt komponenter hanteras på ett effektivt sätt. Därför har man i forskningen valt att fokusera på två områden: Informationsdelning och bekräftelse. En central del är gränssnittet för plockinformation i t.ex. smarta glasögon för att effektivt presentera all information i glasets prisma samtidigt som du har händerna fria.

Projektet ser även en ökad potential för tillämpning av automatisering i plockningsprocesser, vilket följaktligen blivit ett fokusområde i vår forskning. Detta har stor betydelse när den tekniska utvecklingen fortskrider inom branschen, t.ex. inom områdena robotteknik, grippers och vision system.


ChalmersI samarbete med Chalmers institution för teknikens ekonomi och organisation.