Varför ställa ut?

Välkommen till mötesplatsen för logistik- och transportbranschen

Logistik & Transport är mässan och konferensen där ni under två intensiva dagar träffar logistikansvariga, produktionschefer, lageransvariga, fabrikschefer, supply chain managers och marknadschefer från bland andra verkstad-, livsmedel- och läkemedelsbranschen samt från all övrig tillverkande industri som besöker mötesplatsen för att investera i nya transport- och logistiklösningar.

Det pågår en omfattande omställning av logistiken där företagen söker allt effektivare och mer hållbara lösningar. Med målet att skapa ökad kompetens kring globala gemensamma utmaningar sätter vi fokus på tre områden – hållbarhet, energieffektivitet och smart logistik.

HÅLLBARHET
Hur kan utmaningar vändas till affärsmöjligheter?

ENERGIEFFEKTIVITET
Effektivisering och optimering av flöden.

SMART LOGISTIK
Vad är visionen och hur skapar vi värde i alla led?

 

Välkommen att ställa ut på Skandinaviens ledande mässa och konferens för logistik- och transportlösningar.

78 %

knöt nya affärskontakter på mässan

92 %

säger att deras helhetsintryck av mässan är bra/mycket bra

86 %

av utställarna tycket att besökarantalet är bra/mycket bra

80 %

av besökarna är beslutsfattare och påverkar beslut om inköp

Röster om Logistik & Transport


”Vi visade upp vår T-Pod, det första helt elektriska självkörande transportfordonet – designat just för det. Vår första installation sätts i drift i februari 2018. År 2020 räknar vi med att ha 200 T-Poddar i trafik på E6. Systemet byggs upp utifrån kundefterfrågan och den har varit större än vi någonsin kunnat tro och hoppas på, vilket inte minst visat sig här på Logistik & Transport. Mässan har varit helt fantastisk. Vi är självklart med nästa gång igen.”
Robert Falck, VD, Einride


 


”Vi visade bl a upp Otto, vår open shuttle fork som hjälper till med olika saker på ett lager. Han kan köra en pall från A till B, leverera till plockstationer, m m. Det speciella med Otto är att han tar egna beslut och anpassar sig till verkligheten. Kommer det något i vägen väljer han en annan rutt. Just nu investerar vi väldigt mycket i produktutveckling och kommer att integrera allt fler robotar i framtiden. Många företag inom e-handel vill investera i automation för att klara volymtillväxten. Vi haft en hög kvalitet på besökarna i vår monter och haft många bra dialoger. Vi är väldigt nöjda.”
Malin Schäfer, VD, Knapp Norden


 

Säkra er plats på mässan!

Boka monter här »