Öppna Scenen - Activity Square

Mitt i hallen på Logistik & Transport ligger Öppna Scenen. Här kan du ta del av kostnadsfria seminarier och lyssna till föredragshållare som presenterar aktuella ämnen och områden inom branschen.

Mitt i hallen på Logistik & Transport ligger Öppna Scenen. Här kan du ta del av kostnadsfria seminarier och lyssna till föredragshållare som presenterar aktuella ämnen och områden inom branschen.

Nedan ser du programmet från Logistik & Transport 2019.

5 november

Express Talks

Express Talks är ett samarbete mellan Hannoverimpuls, Göteborg Stad/Business Region Göteborg, Hannover Messe och Svenska Mässan. Fokus är klimatsmart logistik: Smart urban logistics – the future for cities. Stadslogistik är en av de stora utmaningarna som alla växande städer måste möta om de vill bli framgångsrika och hållbara i framtiden. Representanter och nyckelpersoner från Hannover stad, Göteborg Stad, Volkswagen, Volvo, framstående forskare och start-ups diskuterar vilka beslut som krävs från företag, myndigheter och politiker under Express Talks på Logistik & Transport.

Se programmet för Express Talks här »


Prisutdelning – Årets Logistiketablering

Lyko i Vansbro, Atea i Växjö, Speed i Borås och Nowaste Logistics i Helsingborg är de nominerade som tävlar om utmärkelsen Årets Logistiketablering 2019, som tidningen Intelligent Logistik delar ut på Öppna Scenen under Logistik & Transport, den 5 november kl. 16.30.

För tredje gången delar tidningen Intelligent Logistik ut priset Årets Logistiketablering; med syfte att lyfta fram intressanta logistikprojekt och spegla den utveckling som finns i logistikbranschen. I fjol gick priset till Zalandos etablering i Brunna.

Läs mer om de nominerade »

6 november

Framtidsspaningar med våra utställare

09.30-10.00

Felfri logistik med Artificiell intelligens
Sib Solutions 
Talare: Staffan Persson CMO SiB Solutions AB
Kan framtidens logistik bli helt felfri? SiB Solutions presenterar Intelligent videoanalys och ett lärande system med AI som proaktivt varnar när det är på väg att gå fel.

10.30-11.00

Production planning and Logistics out of the pocket, alternatives for small and big businesses
Logistik & Projekt
Talare: Steve Röhnerconsultant in productionlogistics

Material availability and delivery to the point of use is and stays challenge in production logisticsBuild to order and small production series daily business. AI, smart robots and automated guided vehicles are getting cheaper and more simpel to deploy in factories. To interconnect and truly digitalize production planning, workstations and production logistics a logical next step. We talk about challengesopportunities and startups hwe have met as logistics consultants.  

11.30-12.15

Paneldiskussion: Supply Chain Visibility – nyckeln till en effektiv, kundfokuserad och hållbar logistik
Zetes AB

Moderator: Stefan Karlöf, chefredaktör på Supply Chain Effect

Hur byggs en effektiv, kundfokuserad och hållbar supply chain? Att det är viktigt för företag att effektivisera sin supply chain är nog de flesta överens om, men hur det ska göras och med vilka tekniker är inte lika lätt att veta. Att minska svinn, eliminera onödiga kostnader och resursförbrukning och förenkla samarbetet i supply chain är visionen och målet med att automatisera och digitalisera. Nyckeln till att skapa en digital supply chain är att fånga, lagra och använda data med hjälp av rätt tekniska lösningar.

Panel: 

  • Håkan Hammar, Country Manager på Zetes (en ledande och specialiserad leverantör inom supply chain execution solutions). 
  • Kristina Liljestrand, Teknologie doktor i logistik med fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi på Chalmers Industriteknik
  • Per Olof Arnäs, Teknologie doktor i logistik och forskare på Chalmers Universitet

 

12.30-13.00

Framtidens lager kräver Smartare WMS
Consafe Logistics 
Talare: Patrik Olsson & Tobias Henriksson
Som en följd av den ökade e-handeln och behovet av multikanalsdistribution så har synen på lagret förändrats från att ha varit en ineffektivitet i supply chain till att vara motorn i supply chain. E-handeln och behovet av effektiv distribution kommer fortsätta öka och för det krävs smartare WMS.

13.30-14.00

Klimatsmarta transporter
Descartes
Talare: Dan Hellström Key Account Manager & Lars Persson Sales Director Nordic Region från Descartes Systems (Sweden) AB
Hur man kan minska sin klimatpåverkan och få ökad lönsamhet med smarta system? Genom att planera och optimera sina körsträckor kan företag sänka sina transportkostnader med upp till 10 procent. Descartes Systems presenterar case med STARK GROUP (Beijer Byggmaterial), Iceland Post och Pågen AB.

14.30-15.30

The value of real-time visibility
Transporeon GmbH
Speakers: Mario Trapa & Marcus Andersson
Struggling to optimize your supply chain? Now you can achieve real-time supply chain visibility with Real Time Visibility by Sixfold. Eliminating guesswork about shipment location and arrival time, this smart product uses existing telematics data to keep shippers, carriers and goods recipients fully informed. And replacing time-consuming processes and poor asset utilization, it enables proactive transport management and helps you build up actionable insights on KPIs and partner performance.

15.00-15.30

Freight procurement strategy in price-volatile times 
Transporeon GmbH
Speakers: Marcus Andersson
What is happening with transport prices and capacities? Despite huge economic uncertainties and the turbulence caused by protective tariffs, Brexit and other challenges, your company must continue to find the best transport service providers for all your orders. The right freight procurement strategy offers the solution you need.