Logistik & Transport 2018: ”Kan bli tidernas starkaste mässa”

– Branschen växer så det knakar – och vi upplever ett enormt tryck!
Det säger Jan Nilsson, affärsansvarig för Logistik & Transport, som planerar för alla tiders rekordmässa i november. Nya samarbetspartners har slutit upp och den bokade monterytan är redan idag dubbelt så stor som slutsiffran för fjolårets mässa.

Log&Transport 2017

Nya logistiklösningar och transportkoncept som förarlösa fordon och truckar står i fokus för Logistik & Transport på Svenska Mässan 5–7 november.
– Utvecklingen är intensiv och det händer väldigt mycket just nu, säger Jan Nilsson, som bl a glädjer sig åt att alla större truckleverantörer visar hela sitt produktsortiment på årets mässa.

De senaste två åren har Logistik & Transport vuxit oerhört kraftigt.
– Vi har ökat med 40% på utställarsidan och 50% på besökarsidan. Det speglar samtidigt den starka tillväxten i branschen, menar Jan Nilsson.
– Dessutom har vi satsat på konferenssidan och fått en väldigt positiv respons. I fjol ökade antalet konferensdeltagare med 32%.

Precis som vid fjolårets konferens, då åtta av elva spår var på engelska, blir det även i år ett stort internationellt inslag. De första programpunkterna läggs ut på Logistik & Transports hemsida i mars och fylls på till slutet av maj, då programmet blir komplett. Redan nu är det klart att Volvos koncernchef Martin Lundstedt öppnar konferensen. Bland övriga talare märks Stenas Lines VD Niclas Mårtensson.

Mycket talar för att årets Logistik & Transport blir den starkaste hittills. Suget är enormt: med drygt åtta månader kvar är den bokade monterytan redan dubbelt så stor som totalsiffran för förra årets mässa.
– Vi räknar med uppemot 200 utställare om trenden håller i sig, säger Jan.

Mötesplatsens tre partners – Stena Line, Logicenters och CeMAT – har alla valt att fortsätta samarbetet även 2018. Det stora intresset har också genererat en rad nya och förnyade samarbeten, bl a med Näringslivets Transportråd, Transportindustriförbundet, Maritimt Forum, Chalmers, Tankesmedjan Fores, Plan och D-Congress.

Så här motiverar Logistik & Transports partners varför de valt att fortsätta samarbetet kring mötesplatsen:

Stena Line
– Som stor aktör är Logistik & Transport-mässan med sin logistikinriktning och internationella fokus högst relevant för oss. Göteborg är en strategisk knutpunkt för Stena Line eftersom det i regionen finns många viktiga logistik-, transport- och industriella kunder, säger Markus Lindbom, Stena Line, Chief Commercial Officer för Skandinavien, Tyskland och Baltikum.

Logicenters
– Logicenters gick in som partner i Logistik & Transport 2017 med tanken att bredda vårt kontaktnät men även att synliggöra logistikfastigheternas betydelse i en bransch där traditionella strukturer nu utmanas. Vi arbetar långsiktigt med allt vi gör och för oss var det ett naturligt val att även vara partner 2018, säger Matthias Kettelhoit, Commercial Head of Logicenters.

CeMAT
– Logistik & Transport is important to the CeMAT global network. Logistik & Transport’s strong connection to the Scandinavian market fulfils our networks expectation for visibility and exchange in Sweden. Internationality also means that Scandinavian trends need to be represented as topics within CeMAT, säger Krister Sandvoss, Global Director CeMAT, Hannover.

Boka monter här »