Radiostyrd lastbil visar framtidens smarta hamnlogistik

16 October / 2019

Tid är pengar. Att slippa väntetider och skapa optimala flöden in och ut ur våra hamnar har länge varit en dröm för alla inblandade parter. Med Chalmers-projektet DREAMIT kan drömmen bli verklighet.
– Resultaten är lovande, säger projektledaren Stefan Jacobsson, som medverkar i framtidssatsningen Future Lounge på Logistik & Transport, den 5-6 november, på Svenska Mässan.

Forskning gör skillnad. Det får besökarna i nya framtidsområdet Future Lounge på årets Logistik & Transport, 5–6 november, se konkreta bevis på. Satsningen, som görs i samarbete med Chalmers, lyfter fram aktuella forskningsprojekt med hög utvecklingspotential på logistikområdet. Ett av de aktuella projekten är DREAMIT (Digital Accesshantering i Realtid för Intermodala Transporter).

Här demonstreras, med hjälp av en radiostyrd minilastbil, hur man skapar flexibla och kostnadseffektiva incheckningslösningar i hamnterminaler.
– Vi ska simulera ett verkligt flöde, förklarar Stefan Jacobsson.

Projektet har tagit ett helhetsgrepp för att effektivisera containerflödena, även om sjöfarten än så länge inte är direkt involverad.
– Man kan säga att vi stannar där vattnet börjar. Vi har alltså koncentrerat oss på landtransporter, lastbilar och tåg, till och från Göteborgs Hamn.

System uppbyggt på beacons
Future LoungeChalmers koordinerar projektet där nio olika partners, bland dem tre åkerier och två tågoperatörer, ingår. Systemet är uppbyggt på beacons, små radiostationer som sänder ut Bluetooth-signaler, placerade på strategiska ställen på terminalen: vid in- och utcheckning, lastning och lossning.

I lastbilarnas cockpit finns smartphones med en specialutvecklad app. När appen känner av signalen från en beacon triggas en timer som då kan mäta hur lång tid olika aktiviteter tar: att checka in och ut, att lasta och lossa, m m.

Med den informationen som grund kan processerna optimeras.
– Man kan säga att det handlar om att få rätt resurs vid rätt tidpunkt på rätt plats, säger Stefan.

Bland annat genom att förbättra tidsloggen: terminalen kommer överens med åkeriet eller tågoperatören om att komma vid en viss tidpunkt för att få direktaccess till en viss container. Eller om att få tillgång till en så kallad priority lane, som ger förtur i kön när man ska hämta sin container.
– Men appen kan egentligen göras hur avancerad som helst, berättar Stefan.
– Den kan trigga igång informationsdelning, till exempel kan åkeriet få veta att nu åker lastbilen från terminalen och beräknas vara framme om en halvtimme.

Appen kan även meddela numret på den container som ska lämnas och ge numret på en annan som ska hämtas. Tidsvinsterna kan bli enorma genom att åkeriet kan förbereda transporterna på ett helt nytt sätt.
– Vi ser stora vinningar för åkerier och tågoperatörer men även för terminalen i hamnen, som då kan effektivisera sina flöden och minska kostsamma extra lyft. Det här är ett system alla parter kan tjäna på!

Läs mer om Future Lounge här »

Registrera dig kostnadsfritt till mässan här »