Fokusområden 2017

2018 års fokusområden presenteras här inom kort.

2018 års fokusområden presenteras här inom kort.

Logistik & Transport utvecklas vidare med inriktning mot digitalisering och framtidens lager- och logistiklösningar. Digitalisering och robotisering är två fokusområden som vi kommer fortsätta att fördjupa oss i samt vilka möjligheter och utmaningar dessa skapar för branschen.
Vi kommer på aktivitetsytan lyfta fler konkreta case inom logistik- och transporteffektiviseringar samt fler spår på konferensen som tar utgångspunkt i både e-handelslogistik, förpackning, intermodala lösningar, intralogistik och externlogistik. Vi kommer även förstärka den internationella prägeln genom att lyfta in fler utländska aktörer i utställningen samt fler internationella talare på konferensen.

Parallellt löper det långsiktiga utvecklingsarbetet att lyfta Logistik & Transport 2018 till att bli en internationell mässa med fokus på supply chain.

Tisdagens

Öppettider

kl. 09:00-17:00

Konferensprogram

Tisdag

Branschens tyngsta konferens

Tisdagens program på mässan

Höjdpunkter idag

Registrera dig till mässan

Kostnadsfri entré

Are you ready for the frictionless future?

Fokusområden 2017

• Intralogistik • Digitalisering • Robotisering • E-handel • Externlogistik • Materialhantering • Flyg • Sjöfart • Järnväg • Väg

Fokusområde: Handel och E-handel

Handelns digitala kanaler utvecklas i allt snabbare takt och detta i de flesta branscher. Genom den ökande digitaliseringen och den starka tillväxten inom e-handel ställs det både högre och nya krav på logistiken.  Det handlar om att anpassa sig snabbt och hantera en ny typ av efterfrågan och behov.

För att bygga en framgångsrik e-handelsverksamhet är logistiken en viktig grundsten.

 

Inom detta område lägger vi fokus på bland annat:

  • Trender och drivkrafter i ett internationellt perspektiv
  • Vägval; 3PL eller eget?
  • Drop shipment
  • Lagerstyrning
  • Snabba, säkra och bekväma leveranser
  • Returhantering
  • Tullhantering
  • Affärsmodellernas förändring inom handeln
  • Sista kilometerns logistik

Fokusområde: Transporter

För att hela logistikkedjan skall fungera optimalt och generera bra ekonomi ställs höga krav på val av transport och hur de olika transportsätten samspelar. På grund av den växande internationella handeln samt skärpta miljökrav får val av transportsätt och strategi en central roll. Detta fokuserar vi på under en halvdag i konferensen och det återspeglas på mässan där de främsta speditörerna och transportörerna medverkar.

 

Inom transport läggs fokus på:
• Väg
• Järnväg
• Sjö
• Flyg
• Intermodala transporter
• Multimodala transporter
• Internationell spedition
• Transportekonomi
• Miljölogistik och miljöberäkningar

Fokusområde: Förpackning och smarta etiketter

Förpackningen har en given roll i lager- och logistikchefers dagliga arbete.

Alla är medvetna om att förpackningen är en fundamental del men kunskapen behöver stärkas och uppdateras. Vill ni träffa över 3000 beslutsfattare som söker efter smarta förpackningslösningar? Var med och ställ ut på årets Logistik & Transport, där vi sätter fokus på förpackningens roll i logistikkedjan.

Våra besökare efterfrågar bland annat:
• Smarta förpackningar
• Eu-Pall och andra standardiseringskoncept som ger storskalighetsfördelar
• Rätt märkning och smarta etiketter
• Kyl / Värme förpackningar
• Skydd, bevakning, track & trace.

Fokusområde: Materialhantering

En ökande Handel  och E-handel sätter stora krav på att ha en optimalt fungerande materialhantering.

På lagret måste kostnad och effektivitet mätas i varje steg. Utmaningen är att öka produktiviteten, noggrannheten och säkerheten samtidigt som kostnaderna sänks. Välkomna att ta del av den stora kunskap som våra många materialhanteringsutställare besitter.

Partners 2019

Logicenters   Stena Line   Cemat   Dagens Industri

Mediapartners

Transportnytt   Supply Chain Effect   intelligent logistik

Logistikk & Ledelse  Branschaktuellt transport-logga

Medverkande organisationer 2019
sdh Plan  Transportindustriförbundet