Varför ställa ut på Logistik & Transport?

Tillsammans för en hållbar logistik

Tillsammans för en hållbar logistik

Logistik & Transport är logistikbranschens ledande mässa och konferens i Sverige. Här träffas varuägare, leverantörer, beslutsfattare, myndigheter och högskolor inom logistiksektorn för kunskapsutbyte och affärer.

Förpackningen har en given roll i lager- och logistikchefers dagliga arbete. Alla är medvetna om att förpackningen är en fundamental del men kunskapen behöver stärkas och uppdateras.

Vill ni träffa beslutsfattare som söker efter smarta förpackningslösningar?

Var med och ställ ut på årets Logistik & Transport, 3-4 november, där vi sätter fokus på förpackningens roll i logistikkedjan.

Våra besökare efterfrågar bland annat:

-Smarta förpackningar som underlättar hantering, transporter, returer, förbättrar
lagring, ger hållbarhet och kapar kostnader i alla led när förpackningen används rätt

-Eu-Pall och andra standardiseringskoncept som ger storskalighetsfördelar

-Rätt märkning, smarta etiketter, RFID-lösningar som ger effektivitet i flödet

-Kyl / Värme förpackningar som underlättar i dagligvaruhandeln

-Skydd, bevakning, track & trace, kvalitets- och last-säkring

Besökarna jobbar på bland andra följande företag:

Coop, ICA, Lidl, Mathem, Linas Matkasse, Findus, Arla foods, Clas Ohlson, Indiska, Nilson group, Santa Maria m.m.

Läs mer om varför ni ska ställa ut »
Boka er monter »