NREP Logicenters blir ny partner till Logistik & Transport

6 April / 2017

NREPs logistikplatform Logicenters ingår nytt partnerskap med Logistik & Transport – Nordens ledande mässa och konferens för logistik- och transportlösningar. Partnerskapet ses som ännu ett steg att stärka NREP Logicenters varumärke och framtida position inom logistikbranschen.

NREP Logicenters är Nordens ledande utvecklare och ägare av moderna logistikanläggningar. Logicenters har idag 60 anläggningar om totalt 1,1 miljon m² till ett värde närmare 12 miljarder SEK. Företaget rekryterade nyligen Matthias Kettelhoit, tidigare VD på Aditro Logistics, med målet att fortsätta växa genom att bättre förstå och tillgodose behoven av tredjepartslogistikoperatörer i Norden. NREP fokuserar även på andra områden som bostäder, handelsfastigheter och Self Storage under varumärket Pelican Self Storage. Totalt fastighetsbestånd uppgår till ett värde om cirka 35 miljarder SEK.

”NREP är relativt välkända inom fastighetsbranschen men kanske inte lika kända inom logistikvärlden. Därför är vi oerhört tacksamma att Matthias Kettelhoit tillträtt som ansvarig för att driva Logicenters, där vår avsikt är att fortsätta utveckla detta unika koncept riktat mot logistikbranschen. Vi ser Logistik & Transport som en väldigt attraktiv mötesplats, där vi har möjlighet att knyta kontakt med beslutsfattare i alla led som berör vår verksamhet. Andra logistikföretag, varuägare, kommuner, forskare och politiker är alla aktörer vi är beroende av för att kunna utveckla vår verksamhet och fortsätta växa.” säger Rickard Dahlberg, partner och en av grundarna till NREP.

Jan Nilsson, affärsansvarig för mässan och konferensen Logistik & Transport har de senaste åren sett ett växande behov av fler moderna logistikanläggningar i Norden och uttalar sig om samarbetet:
”Att Logicenters går in som partner ligger helt i linje med Logistik & Transports fokusområden och utvecklingen i branschen. Vi ser att behovet av bra logistikfastigheter fortsätter öka och kommer bli ännu viktigare i Norden och Europa framförallt med tanke på e-handelns tillväxttakt.”

Rickard Dahlberg utvecklar vidare:
”Att bli partner med Logistik & Transport ser vi som ett naturligt steg i att utveckla Logicenters som varumärke. Samtidigt vill vi dela med oss av vår syn på hur vi ser på framtidens logistikfastigheter till branschen under ett separat spår på konferensen, vilket vi hoppas lockar många åhörare.”, avslutar Rickard.