Vem besöker mässan?

Logistik & Transport är en heltäckande fackmässa som lockar besökare från många olika grenar av branschen. Våra besökare är intresserade av allt som förbättrar och effektiviserar lager, transport, distribution och logistiklösningar.

Besökarna

86% är beslutsfattare och påverkar beslut om inköp

82% säger att det var en självklarhet att besöka mässan

92% är intresserade av att besöka Logistik & Transport igen

92% säger att deras helhetsintryck av mässan är bra eller mycket bra

Besökarna har exempelvis följande befattningar

 • VD/ägare
 • Inköpschef
 • Marknadschef
 • IT-chef
 • Import- & exportchef
 • Lager- & platschef
 • Logistikchef
 • Kvalitetschef
 • Produktchef
 • Divisions-/distriktschef
 • Arbets-/teamledare
 • Affärsutvecklingschef
 • Upphandlingsansvarig
 • E-handelsansvarig

Besökarna kommer bl.a. från följande branscher

 • Hamnar
 • Dagligvaror
 • Logistikfastigheter/logistikpark
 • Förpackningsföretag
 • Detaljhandel
 • Sjöfart/rederier
 • Lager
 • IT/logistiksystem
 • Agentur- och partihandel
 • E-commerce/postorder
 • Fordonsindustri
 • Landtransportföretag
 • Lufttransport, godstrafik
 • Infrastruktur & offentlig sektor
 • Transportförmedling/speditör
 • Åkeri
 • Tillverkningsindustri
 • Life Science
 • Forskning och utveckling