Så vill Hannover förändra logistiken

24 October / 2019

Varje stad som vill vara attraktiv i framtiden borde ge hållbar citylogistik högsta prioritet.
Det krävs djärva beslut av såväl politiker, företag som myndigheter, säger Gernot Hagemann, som leder Hannover-delegationen på den första upplagan av Express Talks, på Logistik & Transport den 5 november.

Gernot HagemannSju representanter från Hannover i Tyskland medverkar på Express Talks kring citylogistik i Göteborg.
– Vi har mycket gemensamt med Göteborg vill gärna ha ett närmare samarbete, säger Gernot Hagemann, projektledare på Hannoverimpuls GmbH, samarbetsorgan för affärsutveckling i staden och regionen Hannover.
– Framförallt vill vi skapa en högre livskvalitet för människor som bor i staden. De vill ha nära till allting, men samtidigt slippa luftföroreningar och buller.

Koldioxidutsläppen är en global överlevnadsfråga men också ett cityproblem. Gernot Hagemann konstaterar att det rullar cirka 47 miljoner bilar i Tyskland, men elbilar utgör än så länge bara 2,6 procent av nybilsförsäljningen.
– Det här är en av våra största utmaningar. Andelen eldrivna fordon ökar visserligen, men om vi ska vara ärliga kommer det att ta lång tid innan vi kan se någon effekt på CO2-utsläppen.
– Men det får inte hindra oss från att driva på utvecklingen mot klimatneutrala transporter. Vi måste också hitta sätt att reducera antalet transporter.

Att utveckla smarta logistik- och transportsystem är ett måste, menar han:
– Inte minst för att minska trängseln på Hannovers gator. Den påverkar i högsta grad de företag som levererar varor till butiker och paket till hushållen. Majoriteten av dem är medvetna om problemen och öppna för nya lösningar.

Stadsförvaltningen och Hannoverimpuls GmbH driver på utvecklingen.
– Det är viktigt att städer satsar pengar, energi och resurser i dessa frågor, understryker Gernot och pekar på en färsk FN-rapport som visar att 68 procent av världens befolkning väntas bo i storstäder 2050.
– Så ska städerna behålla sin attraktivitet måste vi leverera lösningar och affärsmodeller för intelligenta logistik- och transportsystem.

Han lyfter fram ett pilotprojekt som just nu genomförs i Hannover, i en stadsdel med tät bebyggelse och väldigt smala gator.
– Där har vi nu satt in Streetscooters, små eldrivna vans och lastcyklar.
– Det ska bli spännande att se hur de boende uppfattar förändringen. Har de upptäckt att trafiken har minskat och att stora transportfordon inte längre kör på deras gata? Inser de att cykelbud levererar deras paket?

En universitetsstudie ska ge svar på frågorna.
– Forskarna håller som bäst på att samla in data, hur människor tänker runt den här processen. Jag skulle bli väldigt förvånad om de inte värdesätter förändringen, speciellt då det inte kostar dem något.
– Det mest intressanta är kanske att vi har förverkligat något som inte stör dig. Har du märkt det överhuvudtaget?

Gernot Hagemann är förväntansfull inför besöket i Göteborg:
– Det ska bli väldigt intressant att diskutera dessa frågor med deltagarna på Express Talks – vi har mycket att lära av varandra.


Se programmet för Express Talks »

Registrera dig kostnadsfritt till mässan här »