Vem besöker mässan?

Logistik & Transport är en heltäckande fackmässa som lockar besökare från många olika grenar av branschen. Våra besökare är intresserade av allt som förbättrar och effektiviserar lager, transport, distribution och logistiklösningar. Läs mer om vilka besökare vi har och från vilka branscher de kommer.

Besökarna

83% är beslutsfattare och påverkar beslut om inköp

82% säger att det var en självklarhet att besöka mässan

92% är intresserade av att besöka Logistik & Transport igen

92% säger att deras helhetsintryck av mässan är bra eller mycket bra

Besökarna har följande befattningar

 • Ekonomi/administration
 • Ekonomichef/-ansvarig
 • Företagsledning
 • Inköp
 • Inköpschef/-ansvarig
 • IT
 • IT-ansvarig/utvecklare/tekniker
 • Lagerchef
 • Logistik
 • Logistikchefer/-ansvariga
 • Marknadschef
 • Marknadsföring/försäljning
 • Produktchef
 • Produktion
 • Projektledning
 • Underhåll/service

 

Besökarna kommer från följande branscher

 • Bilindustri
 • Bygg
 • Dagligvaror
 • Detaljhandel
 • E-handel
 • Forskning och utbildning
 • Infrastruktur & statl.verk/mynd.
 • IT/logistiksystem
 • Kemi
 • Kommun/Landsting
 • Konsultverksamhet
 • Lager
 • Logistik och transport
 • Läkemedel
 • Media
 • Sjöfart
 • Skogsindustri
 • Säkerhet
 • Tåg
 • Tillverkande industri
 • Utrustning för materialhantering
 • Verkstadsindustri

Partners 

Logicenters   Stena Line   Cemat   Dagens Industri

Mediapartners

Transportnytt   Supply Chain Effect   intelligent logistik

Logistikk & Ledelse  Branschaktuellt transport-logga

Medverkande organisationer
sdh  Fores  tullverket  Plan  Transportindustriförbundet