Vem besöker Logistik & Transport

Logistik & Transport är en heltäckande fackmässa som lockar besökare från många olika grenar av branschen. Våra besökare är intresserade av allt som förbättrar och effektiviserar lager, transport, distribution och logistiklösningar. Läs mer om vilka besökare vi har och från vilka branscher de kommer.

Besökarna

 • 70% var ansvariga eller rådgivande i beslutsfattandet.
 • 42% har en befattning på chefsnivå.
 • 78% säger att det var en självklarhet att besöka mässan.
 • 72% är intresserade av att besöka Logistik & Transport igen.
 • 92% säger att deras helhetsintryck av mässan är godkänt, bra eller mycket bra.
 • 98% anser att utställarkvaliteten på mässan är godkänd, bra eller mycket bra.

Besökarna har följande befattningar

 • Ekonomi/administration
 • Ekonomichef/-ansvarig
 • Företagsledning
 • Inköp
 • Inköpschef/-ansvarig
 • IT
 • IT-ansvarig/utvecklare/tekniker
 • Lagerchef
 • Logistik
 • Logistikchefer/-ansvariga
 • Marknadschef
 • Marknadsföring/försäljning
 • Produktchef
 • Produktion
 • Projektledning
 • Underhåll/service

 

Besökarna kommer från följande branscher

 • Bilindustri
 • Bygg
 • Dagligvaror
 • Detaljhandel
 • E-handel
 • Forskning och utbildning
 • Infrastruktur & statl.verk/mynd.
 • IT/logistiksystem
 • Kemi
 • Kommun/Landsting
 • Konsultverksamhet
 • Lager
 • Logistik och transport
 • Läkemedel
 • Media
 • Sjöfart
 • Skogsindustri
 • Säkerhet
 • Tåg
 • Tillverkande industri
 • Utrustning för materialhantering
 • Verkstadsindustri

Röster om Logistik & Transport 2017

läs citat

Partners:

                 

Content partner:

     

Mediapartners: