Oracle: ”Vi vill skapa långsiktiga relationer”

Roger LindauFör Oracle är kundens utmaningar första prioritet.
– Vi vill bli en partner på lång sikt. Och vi har den mest kompletta paletten när det gäller att hantera flöden från A till Ö, Roger Lindau, doktor i logistik och senior advisor på Oracle Sverige.

Oracle, ett av världens största IT-företag, ställde ut för första gången på Logistik & Transport i fjol. I år är man tillbaka med ambitionen att ytterligare stärka sin position som globalt ledande leverantör av logistiklösningar. De senaste åren har Oracle satsat hårt på logistiksidan och bl a anställt Roger Lindau, som doktorerat i logistik på Chalmers och jobbat i 30 år i ledande befattningar inom svenskt näringsliv, bl a på Volvo Construction och ABB.
– Jag har erfarenhet från verkligheten i olika branscher och förstår vilka utmaningar kunden står inför, säger Roger som idag fungerar som senior executive advisor, supply chain management på Oracle Sverige.

Han menar att Oracle varit en rätt anonym logistikleverantör för den breda massan kunder. Trots att företaget, enligt Roger Lindau, har den mest kompletta paletten när det gäller att hantera flöden från A till Ö.
– Det är en tröskel vi måste komma över. Vi har den kanske starkaste uppsättningen med funktionalitet och programvara just för att möta alla aspekter inom logistik.

För att paketera och marknadsföra erbjudandet till kund spelar ett forum som Logistik och Transport en viktig roll, tror han:
– På mässan kommer vi att visa vad vi kan, hur vi jobbar, vad vi har gjort och vad vi vill göra.
– Framförallt vill vi prata med folk om affärsutmaningar. Förstå deras behov och se till att skapa helhetslösningar. Vi vill skapa ett värde hos kunden.

Han understryker vikten av att etablera partnerskap, långsiktiga relationer.
– Man kan inte bara gå in och lösa tandvärken en gång, man måste ge eftervård och vara med och förebygga alla möjliga saker som kan hända i framtiden.
Mycket handlar idag om molntjänster och digitala analysverktyg för att minska kostnaderna, nå ut snabbt på marknaden med nya lösningar och produkter och skapa förutsättningar för snabba logistikbeslut.
– Där ligger vi långt framme och kan erbjuda ett närmast sömlöst samarbete med kunder, leverantörer och partners.
– Men det viktiga för mig, som logistikchef på ett företag, är inte varifrån datan kommer eller var den lagras. Jag vill självklart ha en störningsfri IT-miljö, men det verkligt centrala är att ha ett snabbt och korrekt beslutsunderlag.