Sony presenterar ny logistiklösning

Vill du veta något som börjar på när, var eller hur? Fråga Mobiam! Sonys nya logistiklösning, som visas på Logistik & Transport i november, sätter en helt ny standard för branschen.
– Den bygger på ny avancerad teknologi, säger Anders Sandwång, affärsutvecklare på Sony Mobile Communications.

SonyVarumärket Sony Mobile förknippar väl de flesta med mobiltelefoner. Med rätta. Logistik är oplöjd mark och företaget har aldrig tidigare ställt ut på Logistik & Transport. Men nu är det dags!

Den direkta anledningen heter Mobiam (Mobile Asset Management), en helt ny logistiklösning under utveckling, som företaget har för avsikt att lansera under första kvartalet 2019.
– Så mässan ligger perfekt i tiden för oss, konstaterar Anders Sandwång.

Bakgrunden till satsningen är ett initiativ som den världsomspännande koncernen tog för tre år sedan. Kunde man kanske använda sitt teknologiska kunnande till att expandera bortom mobiltelefoni?

Uppdraget gick till utvecklingsenheten i Lund i Skåne.
– Tack vare vår bakgrund är ”connectivity”, alltså att få saker att prata med varandra, en väldigt stark sida inom bolaget, säger Anders.

När man sedan började titta på affärsmöjligheterna identifierades fem fokusområden: Retail, Smart Buildings, Health & Wellness, Industry & Production samt Logistics & Transportation.

Sony Mobile gick in i ett Vinnova-stött utvecklingsprojekt, DynahMat, tillsammans med bland andra Lunds Universitet och Svenska Retursystem.
– Där tittade vi på dynamisk datummärkning, för att minska matsvinnet.
– Hade man haft en fullständig kontroll över logistikkedjan och köldkedjan skulle man kunna sätta datummärkningen ute i butikerna istället för hos producenten – och på så sätt minska matsvinnet.

Genom att integrera modem och sensorer i returlådorna från SRS kunde man se var den befann sig och även mäta temperatur och skakningar.
– Projektet föll mycket väl ut. Vi insåg snabbt att detta inte bara är ett problem inom transport av livsmedel, utan för i stort sett all typ av godstransporter.
– Transportköparen vill veta: Var är mitt gods? När kommer det fram? Hur mår det?

SonyUtifrån de frågorna utvecklades logistiksystemet Mobiam, framtaget med den allra senaste teknologin inom bland annat 5G och IoT.

Konceptet har det senaste året testats hos ett tiotal pilotpartners landet runt, speditörer och storföretag. Resultaten har varit minst sagt lovande.
– Vi har mött ett enormt gensvar, bekräftar Anders Sandwång.

Och nu är alltså lösningen redo att visas upp för marknaden. I montern på Logistik & Transport varvas live-demonstrationer med videovisningar.
– Vi hoppas få möta transportörer, speditörer och stora transportköpare från alla delar av näringslivet på mässan. Inte minst exporterande företag. Ju längre transporter man har, desto större blir nyttan av Mobiam.